Splošni pogoji

Izjava o varstvu osebnih podatkov
Varstvo vaših podatkov, njihova varnost in zaupno ravnanje z njimi, so za nas izrednega pomena. V nadaljevanju vas želimo seznaniti z obdelavo osebnih podatkov (sem sodita npr. zbiranje in shranjevanje) v okviru uporabe naše spletne strani. Osebni podatki so vsi podatki, ki vas identificirajo kot osebo, tako na primer ime, naslov, spletni naslov.

Osnovne informacije
Odgovorno podjetje
Upravljalec, odgovoren za varstvo podatkov v skladu s 7. odstavkom 7. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), je:
− za celotno spletno ponudbo:
SEBASTIJAN PAVLIČ S.P.
Šarhova ulica 11, 3214 Zreče
Mobitel: Sebastijan Pavlič 041 741 112
E-mail: gradbenistvo.pavlic@gmail.com

1. Koordinator varstva podatkov
V primeru vprašanj o varstvu podatkov se obrnite na koordinatorja varstva podatkov:
SEBASTIJAN PAVLIČ S.P.
Šarhova ulica 11, 3214 Zreče
Mobitel: Sebastijan Pavlič 041 741 112
E-mail: gradbenistvo.pavlic@gmail.com

2. Varnost podatkov
Svojo spletno stran in druge sisteme s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi varujemo pred
izgubo, uničenjem, dostopom do njih, spreminjanjem ali širjenjem vaših podatkov s strani
nepooblaščenih oseb.

3. Načela za hrambo in izbris osebnih podatkov
Osebni podatki se lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali, ali je to predvideno v veljavni zakonodaji ali predpisih, kot so na primer davčne ali trgovinskopravne obveznosti hrambe. Ko odpade pravna podlaga za hrambo osebnih podatkov (npr. pri odjavi od naše storitve e-novic), ali ko poteče zakonsko predpisan rok hrambe, se zadevni osebni podatki rutinsko in ustrezno glede na zakonske predpise izbrišejo ali pa se omeji njihova obdelava, na primer omejena obdelava v okviru davčne ali trgovinskopravne zakonske obveznosti hrambe osebnih podatkov.
Obdelava osebnih podatkov na podlagi pravne obveznosti, se pravi izpolnitve zakonske obveznosti hrambe podatkov, temelji na točki c 1. povedi 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe (GDPR). Če se po točki f 1. povedi 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe (GDPR) osebni podatki obdelujejo v zvezi s kazenskimi obsodbami za namene dokazovanja, ti nameni obdelave po poteku zakonsko določenega zastaralnega roka odpadejo; redni zakonski zastaralni rok znaša 3 leta.
Glede podrobnosti o konkretnih rokih hrambe in izbrisa osebnih podatkov opozarjamo med drugim na posamezne opise servisnih storitev oziroma na podatke iz pričujoče izjave o varovanju osebnih podatkov.

4. Obisk naše spletne strani
Če našo spletno stran uporabljate zgolj informativno, se pravi, če se ne registrirate ali nam kako drugače posredujete svoje osebne podatke, lahko eventualno zbiramo tiste vaše osebne podatke, ki jih vaš brskalnik posreduje našemu strežniku. Za namene analize spletne strani in za namene spletnega marketinga pa v nadaljevanju v opisanem obsegu uporabljamo tudi »trackingtehnologije«.

5. Piškotki
Na naših spletnih straneh uporabljamo t. i. »piškotke«. Piškotki so majhne tekstualne datoteke, ki se prek vašega spletnega brskalnika trajno shranijo na vašem računalniku. Številne spletne strani in strežniki uporabljajo piškotke. Ob tem piškotki pogosto vsebujejo t. i. »cookie-ID«. Pri takšnem ID-ju gre za prepoznavo piškotka. Sestoji iz niza znakov, s pomočjo katerih se lahko spletna stran in strežnik dodelita določenemu spletnemu brskalniku, v katerem je bil shranjen piškotek. Takšni piškotki omogočajo, da se vaš brskalnik loči od drugih spletnih brskalnikov, ki vsebujejo druge piškotke. Tako je določen spletni brskalnik mogoče prepoznati in identificirati po jasnem cookie-ID-ju.

6. Kontakt
Na naši spletni strani ponujamo več možnosti, da z našim podjetjem vzpostavite kontakt in nam posredujete svoje sporočilo. Tako lahko vzpostavite kontakt po telefonu, e-pošti ali prek posebnega obrazca, ki je na voljo za vzpostavitev kontakta. V primeru ustrezne vzpostavitve kontakta bomo shranili in obdelali podatke, ki ste nam jih posredovali (vaš elektronski naslov, eventualno vaše ime in telefonsko številko) ter vaše vprašanje z namenom, da odgovorimo na vaše vprašanje. V tem smislu predstavljata pravno podlago za obdelavo točki b1 in f 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe (GDPR). Naš upravičen interes je v učinkovitem in strukturiranem zbiranju in obdelavi vprašanj strank ter v zagotavljanju kakovosti. Zbrane podatke izbrišemo po tem, ko hramba podatkov za predhodno navedene namene ni več potrebna, na primer po zaključenem celotnem postopku obdelave poizvedbe stranke, ali pa omejimo obdelavo, če je podana zakonska obveznost shranjevanja.

7. Pravice posameznika
Seznanjamo vas z vašimi pravicami kot »posameznika« iz Splošne uredbe (GDPR).
Po Splošni uredbi imate kot posameznik v nadaljevanju navedene pravice iz varstva osebnih
podatkov:
− Pravica do dostopa posameznika (1. in 2. odstavek 15. člena GDPR)
− Pravica do popravka (16. člen GDPR) oziroma pravica do izbrisa (17. člen GDPR)
− Pravica do omejitve obdelave (18. člen GDPR)
− Pravica do prenosljivosti podatkov (19. člen GDPR)
− Pravica do ugovora (21. člen GDPR)
− Pravica do preklica (3. odstavek 7. člena GDPR)
− Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (77. člen GDPR)

Za izvajanje posameznikovih pravic in v primeru splošnih vprašanj o varstvu osebnih podatkov se
lahko kadar koli obrnete na nas ali našega koordinatorja varstva podatkov.